1. Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Pakistan Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  2. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal gyşarmalaryň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hindistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  3. Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Türkiýe Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  4. Girdejilere we emläge iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Özbegistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  5. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Slowakiýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  6. Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Russiýa Federasiýasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  7. Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  8. Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ukrainanyň Ministrler Kabinetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  9. Girdejiler üçin we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gruziýanyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  10. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de salgyt salmakdan boýun gaçyrmagyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Gazagystan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  11. Girdejiler üçin we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Ermenistan Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  12. Girdejiler we maýa (emläk) üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Belarus Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa

  13. Iki gezek salgyt salmagyň öňüni almak hem-de girdejiler üçin we maýa üçin salgytlary tölemekden boýun towlamagyň öňüni almak hakynda Türkmenistan bilen Täjigistan Respublikasynyň arasynda Konwensiýa.

  14. Iki gezek salgyt salmagy aradan aýyrmak we girdejiler hem-de maýa üçin salgytlar babatda fiskal boýun towlamagyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Rumyniýanyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  15. Iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we girdeji üçin salgytlary tölemekden ýüz dönderilmeginiň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Malaýziýanyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk.

  16. Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we fiskal boýun gaçyrmanyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk.

  17. Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk.

  18. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Bahreýn Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  19. Girdejiler we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hem-de fiskal boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak barada Türkmenistanyň Hökümeti bilen Latwiýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  20. Girdejiler üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak we salgytlary tölemekden boýun gaçyrylmagynyň öňüni almak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Estoniýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  21. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistan bilen Şweýsariýa Konfederasiýasynyň arasyndaky Konwensiýa.

  22. Girdejiler we emläk üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Moldowa Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Konwensiýa.

  23. Girdejiler üçin we maýa üçin salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda Türkmenistanyň Hökümeti bilen Litwa Respublikasynyň Hökümetiniň arasyndaky Ylalaşyk.

  24. Girdejilere we emläge iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň arasynda Ylalaşyk.

  25. Girdejä we emlagiň gymmatynyň artmasyna salynýan salgytlar babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR-yň Hökümeti bilen Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň Birleşen Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  26. Girdeji salgydy babatda iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR-yň Hökümeti bilen Ýaponiýanyň Hökümetiniň arasynda Konwensiýa.

  27. Girdejilere we emläge iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR bilen Awstriýa Respublikasynyň arasynda Ylalaşyk.

  28. Girdejilere we emläge iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR-yň Hökümeti bilen Belgiýa Patyşalygynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk.

  29. Girdejilere iki gezek salgyt salynmagyny aradan aýyrmak hakynda SSSR-yň Hökümeti bilen Fransiýa Respublikasynyň Hökümetiniň arasynda Ylalaşyk.

  30. Salgyt salynmagy babatda meseleleri hakynda SSSR bilen ABŞ-nyň arasynda Ylalaşyk.

  Degişli elektron sahypalar

  https://e.fineconomic.gov.tm/old/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň sanly hyzmatlar gurşawy

  https://fineconomic.gov.tm/

  Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligiň elektron sahypasy

  Habarlaşmak üçin

  Salgy : 744028 Aşgabat ş. Arçabil şaýoly, 156

  • Tel: +(99312)39-43-78
  • Faks: +(99312)39-21-85
  • Elektron poçta: info@tax.gov.tm
  • Elektron sahypa: http://www.tax.gov.tm
  Copyright © 2022. Ähli hukuklar goralgy.